Giới thiệu chung Xã
Ngày 24/04/2020

Media/234_NamPhu/Images/de3e2a32-a/z2079514626112-19d1e1ce0f7b71acfd5009382867346e.jpg

1. Vị trí địa lý :

Nam Phú  là 1 trong 32 xã, thị trấn của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

- Phía Đông giáp Biển Đông

- Phía Tây giáp xã Nam Hưng,

- Phía Nam giáp Sông Hồng

- Phía Bắc xã Nam Hưng

2. Lịch sử hình thành :

Xã Nam Phú được thành lập tháng 02 năm 1987 trên cơ sở tách từ  xã Nam Hưng

3. Diện tích – Dân số:

Xã Nam Phú có tổng số diện tích tự nhiên là : 2.449 ha . Dân số theo Tổng điều tra tổng số dân năm 2019 là : 5.358 người ; với 1.586 hộ.

4. Địa hình :

Địa hình xã Nam Phú không bằng phẳng đồng đất luôn bị nhiễm chua mặn. Vốn là một xã ven Biển nên thường xuyên có nguồn phù sa bồi đắp có nguồn nước tưới tiêu thuận tiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp, và nuôi trồng thủy sản.

5. Khí hậu:

Khí hậu của xã Nam Phú thuộc vùng nhiệt đới gió mùa. Mùa hè nóng và mưa nhiều từ tháng 4 - 8, lượng mưa chiếm 80% tổng lượng mưa của cả năm, có lúc mưa lớn lên tới 200 - 300 mm/ngày, nhất là những ngày bão giông. Các tháng còn lại mưa nhỏ hơn, chiếm khoảng 15 - 20% tổng lượng mưa cả năm. Mưa tập trung và phân bố theo mùa nên các tháng mưa nhiều thường gây ngập úng ở những vùng thấp, các tháng mưa ít thường bị hạn ở vùng cao, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Mùa đông lạnh và khô hanh, độ ẩm thấp dưới 30%, nhất là từ tháng 12 năm trước đến tháng 1 năm sau, lượng nước mưa thường nhỏ hơn lượng nước bốc hơi. Nhiệt độ trung bình trong năm của xã là 26oC, nhiệt độ cao nhất của năm là 38,2oC vào mùa hè, nhiệt độ thấp nhất là 4,1oC vào những tháng mùa đông.

Ở Nam Phú, hướng gió thịnh hành là gió mùa đông bắc và gió đông nam. Gió mùa đông bắc thường thổi từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau mang theo không khí lạnh. Gió mùa đông nam thổi từ tháng 5 - 10 mang theo không khí nóng; các tháng 6, 7 xuất hiện gió tây nóng.

Với nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, ánh sáng dồi dào, khí hậu Nam Phú thuận lợi cho phát triển nông nghiệp với nhiều loại cây trồng, vật nuôi. Trên địa bàn canh tác của vùng đất này đã tồn tại hai loại cây trồng chủ yếu là lúa và nuôi trồng thuỷ sản. Lúa nước là cây trồng chủ yếu trong nông nghiệp, cùng các loại cây trồng hàng năm khác.