Họp trực tuyến theo công văn số 189 của UBND huyện Tiền Hải về phòng chống dịch covid 19
Ngày 17/08/2021

Họp trực tuyến theo công văn số 189 của UBND huyện Tiền hải về phòng chống dịch covid 19
 
Media/234_NamPhu/FolderFunc/202108/Images/img-20210817-082528-20210817082708-e.jpg

 

 
Media/234_NamPhu/FolderFunc/202106/Images/img-20210612-180729-20210614032652-e.jpg

Triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid 19


Tổng lượt xem bài viết là: 305
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác