1. Đảng ủy
  • phạm văn tuệ

   Chức vụ: Bí thư

   SĐT: 0987471040

  • nguyễn xuân tân

   Chức vụ: Phó Bí thư

   SĐT: 0936215588

  • Phạm Thị Thơ

   Chức vụ: Văn phòng Đảng ủy, HĐND, TQ xã

   SĐT: 0977952838

  1. Hội đồng nhân dân
   • phạm văn tuệ

    Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

    SĐT: 0936215588

   • Nguyễn Xuân Tân

    Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

    SĐT: 0384981195

  2. Uỷ ban nhân dân
   • đặng văn khương

    Chức vụ: Chủ tịch

    SĐT: 0987471040

   • Nguyễn Văn Chuyển

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0368822576

   • Trần Văn Điệp

    Chức vụ: Chỉ huy Trưởng Quân sự xã

    SĐT: 0976656569

   • Vũ Thành Minh

    Chức vụ: Tư Pháp hộ tịch xã

    SĐT: 0983293576

   • Vũ Văn Đông

    Chức vụ: Công chức VP - UBND,TK

    SĐT: 0979424886

   1. mặt trận tổ quốc
    • trần ngọc chấn

     Chức vụ: chủ tịch

     SĐT: o9867543

    • trần văn khiêm

     Chức vụ: phó chủ tịch

     SĐT: 098365

    1. Hội cựu chiến binh
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    2. Đoàn thanh niên
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    3. Hội phụ nữ
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    4. hội nông dân
     • Chưa cập nhật dữ liệu

   2. Phòng tư pháp – hộ tịch
    • Vũ Thành Minh

     Chức vụ: Công chức Tư pháp hộ tịch

     SĐT: 0983293576

    1. Phòng văn hóa – xã hội
     • Đào Thị An

      Chức vụ: Công chức văn hóa

      SĐT: 0376829039

    2. Công an xã
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    3. Phòng địa chính - xây dựng
     • Nguyễn Văn Quang

      Chức vụ: Công chức địa chính MT-GT

      SĐT: 0904533122

    4. Phòng văn phòng – thống kê
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    5. Trạm y tế xã
     • Nguyễn Xuân Nghi

      Chức vụ: Trưởng trạm Y tế xã

      SĐT: 0977309291

     • Hoàng Văn Ba

      Chức vụ: Nhân viên trạm y tế

      SĐT: 0974240489

    6. Phòng thương binh- xã hội
     • Nguyễn Văn Binh

      Chức vụ: Công chức LĐTBXH

      SĐT: 0936452852

    7. BCH quân sự xã
     • Chưa cập nhật dữ liệu

   3. thôn Hợp Phố
    • Phạm Thị Ngự

     Chức vụ: Trưởng thôn Bí thư thôn Hợp Phố

     SĐT: 0396252939

    1. Thôn Thúy Lạc
     • Hoàng Văn Kỷ

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Thúy Lạc

      SĐT: 0983081495

     • Trần Tiến Cảnh

      Chức vụ: Trưởng thôn Thúy Lạc

      SĐT: 0984327229

    2. Thôn Bình Thành
     • Phạm Văn Giới

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Bình Thành

      SĐT: 0356098838

     • Phạm Văn Nhã

      Chức vụ: Trưởng thôn Bình Thành

      SĐT: 0386082278

    3. Thôn Trung Thành
     • Ngô Xuân Tuân

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Trung Thành

      SĐT: 0979470233

     • Nguyễn Văn Chung

      Chức vụ: Trưởng thôn Trung Thành

      SĐT: 0979449738