Tiêm phòng vacxin Covid 19 Cho ban chỉ đạo phòng chống dịch các xã Nam Hưng, Nam Phú, Nam Thịnh
Ngày 17/06/2021

Tiêm phòng vacxin Covid 19 Cho ban chỉ đạo phòng chống dịch các xã Nam Hưng, Nam Phú, Nam Thịnh 

Media/234_NamPhu/FolderFunc/202106/Images/z2491337729653-20bff8c72c30bd7bc0c121b489b1629d-20210515083932-e-20210617030421-e.jpg
Media/234_NamPhu/FolderFunc/202106/Images/z2491337772204-2224b950bffdef7a38509cea586bcd1a-20210515083932-e-20210617030420-e.jpg
Media/234_NamPhu/FolderFunc/202106/Images/z2491337750951-c6834cb6db310282d8a568744d0d2d6f-20210515083932-e-20210617030420-e.jpg
Media/234_NamPhu/FolderFunc/202106/Images/z2491337793651-fe9ac84e26db3e8c150386cb284f153c-20210515083932-e-20210617030329-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 323
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác